REKLAMACJE I ZWROTY FORMULARZE

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: M-Foto Mara Wacowska Sklep Papu24   

adres do zwrotu: Racula ul. Witosa 52b 66-004 Zielona Góra

e-mail kontaktowy:  papu24@papu24.pl

fax: x

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

 .................................................................................

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

 .................................................................................

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

 .................................................................................

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

..................................................................................

.

– Data:.......................................................................

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

______________________________________________________________________________________

 

 

.

.......................... dnia .........................

 

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY NR …......

 

Sporządzony w dniu ................... w związku ze zgłoszeniem reklamacji nr ......... z dnia .................

 

Imię i nazwisko nabywcy ..........................................................................................................

 

Dokładny adres ......................................................................................................................

 

Nr telefonu ............................................................................................................................

 

Data nabycia towaru .................................. nr r-ku ................................... z dnia .....................

 

Rodzaj towaru ................................................ typ ..................................................................

 

cena ........................................ data produkcji ................................ wykończenia ......................

 

Producent ...............................................................................................................................

 

Transport : własny, nabywcy, sprzedawcy*)

 

Dokładny opis wad ...............................................................................................................

 

.............................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................

 

........................ jednostka odpowiedzialna za powstałe wady.......................................................

 

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji ...............................................................

 

Opinia pracownika / rzeczoznawcy .............................................................................................

 

.............................................................................................................................................

 

Decyzja pracownika handlu .......................................................................................................

 

.............................................................................................................................................

 

Imię i nazwisko

sprawdzającego reklamację

 

.............................................................................................................................................

          .......   PODPIS....................................................................................PODPIS NABYWCY

 

 

 

 .

 

*) niepotrzebne skreślić

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl